HİZMETLERİMİZ

Web Çeviri Hizmetleri

Web Çeviri Hizmetleri web sayfalarınızın, deneyimli çevirmenlerimiz tarafından,
diller başlığı altında yazılı tüm dillere çevirileri ve bu dillerde hazırlanmış
metinlerin çevirileri yapılmaktadır.

Akademik Çeviri

Tezler, araştırma notları ve her türlü bilgi kaynaklarının tercümelerinin de bulunduğu eğitim konusunda verilen hizmetimizdir. Ayrıca üniversitelerin isteğine göre, sayfa düzeni (mizanpaj) hizmeti, her türlü matbaa basımı, istenilen kağıt seçeneğine göre baskıya verilerek hazırlanır.

Teknik Çeviri

Hizmetlerimiz kendi branşlarında uzmanlaşmış ve yüksek öğrenim görmüş tercümanlarımızca çevrilir. Teknik çizim ve formüller içeren tercümeler de bu alanda ele alınır.

Sanatsal ve Edebi Çeviri

Dünya Klasikleri ve diğer kategorilerde yer alan tüm tiyatro, roman ve senaryo çevirileri, çok geniş bir kapsamda ele alınarak, konusunda uzman tercümanlar tarafından yapılarak, editör kontrolünden geçer.

Adli Çeviri

Türkiye Cumhuriyeti Hukuku ve Uluslararası Hukuk alanında uzman tercümanlar tarafından yapılan: Hukukî Yazışmalar, Mahkeme Kararları, Patent İşlemleri, Vekaletnameler, Muvafakatnameler, Taahhütnameler, Kanun ve Yönetmelik v.b. çeviriler, son olarak editör kontrolünden geçmektedir.

Ticari Çeviri

Ticarî Dökümanlar, Sözleşmeler, Teklifler, Banka Belgeleri, Finansal Dökümanlar, İhaleler, Uluslararası Anlaşmalar v.b. çevirileri, konusunda uzman tercümanlarımız tarafından yapılır ve editör kontrolünden geçer.

İş Dünyası İle İlgili Çeviriler

Ticari dokümanlar, sözleşmeler, teklifler, bankacılık, finans işlemleri, ihaleler, uluslararası taahhütler, raporlar, fizibiliteler, toplantı tutanakları, araştırmalar v.b ticari yazışma tercümeleri.

Kitap, Katalog, Broşür Çevirileri

Tüm konularda kitap, dergi, web sayfası ve katalog tercümeleri gibi konularda, her dilde yazılı çeviri hizmeti verdiğimiz hizmetimizdir.

İlkemiz, hızlı ve doğru çeviri hizmeti vererek müşterilerimizin bize olan güvenini sürdürmektir. Müşterilerimizin taleplerine göre, kendi alanında uzman tercümanlar tarafından yapılan çeviriler, uzman editörler tarafından kontrol edilmektedir. Yapılan her tercüme, müşterimizin tekrar aynı çeviriye ihtiyaç duyması halinde ücretsiz hizmet vermek üzere, bir ay süreyle arşivlerimizde saklanmaktadır. Çeviriler istenen formatta (Pdf, Word, Excel vs…) dijital ortamda soft kopya, e-mail, whatsapp ya da istenildiğinde noter ve apostil hizmeti ile ıslak imzalı ve kaşeli hazırlanmış dosya olarak, (gerektiğinde hızlı) kargo hizmetiyle müşterilerimize teslim edilir. Ayrıca Tıbbi Çeviri, Gümrük Çevirisi, Resmi Belge Çevirisi, Simultane Çeviri, Ardıl Çeviri hizmetleri vermekteyiz.

 

Fransa Emeklilik Evlilik Ve Aile Birleşimi Konusunda Uzman Danışmanlık Bürosu

Vize İşlemleri

Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, Avusturya, İsveç, Danimarka ve diğer tüm Avrupa Birliği (Schengen) ülkelerine Vize İşlemleri, Otel Rezervasyonu, Uçak Rezervasyonu, Seyahat Sağlık Sigortası yapmaktayız. Ayrıca Fransa Aile Birleşimi, Evlilik, Emeklilik ve; Öğrenci Vizesi, Erasmus, Turistik Vize, Ticari Vize, Aile Başvuru Vizesi, Uzun Süreli Vize, Kısa Süreli Kültürel-Sportif-Konferans amaçlı vize hizmeti vermekteyiz.